Ritus Missae Negrae

 

I.

INTROITUS

In nómine Magni Dei Nostri Sátanae introíbo ad altáre Dómini Inferi.

Ad Eum qui laetíficat juventútem meam.

Versiculus: Adjutórium nostrum in nómine Dómini Inferi.

R: Qui regit terram.

Dómine Sátanas, Tua est terra. Orbem terrárum et plenitúdinem ejus Tu fundásti. Justítia et luxúria praeparátia sedis Tuae. Sedérunt príncipes et advérsum me loquebántur, et iníqui persecúti sunt mihi. Adjúva me, Dómine Sátanas meus. Custódi me, Dómine Sátanas, de manu peccatóris.

R: Et ab homínibus iníquis éripe me.

V: Dómine Sátanas Tu convérsus vivificábis nos.

R: Et plebs Tua laetábitur in te.

V: Osténde nobis, Dómine Sátanas, poténtiam Tuam.

R: Et benefícium Tuum da nobis.

V: Dómine Sátanas exáudi oratiónem meam.

R: Et clamor meus ad Te véniat.

V: Dóminus Inferus vobíscum.

R: Et cum spiritu tuo.

Glória Deo Dómino Inferi, et in terra vita homínibus fórtibus. Laudámus Te, benedícimus Te, adorámus Te, glórificámus Te, grátias ágimus tibi propter magnam poténtiam Tuam: Dómine Sátanas, Rex Inferus, Imperátor omnípotens.

II.

OFFERTORIUM

Celebrans discooperit calicem, accipit patenam cum hostia, et ambabus manibus usque ad pectus eas elevatas tenens, dicit:

Súscipe, Dómine Sátanas, hanc hóstiam, quam ego dignus fámulus Tuus óffero Tibi, Deo Meo Vivo et Vero, pro ómnibus circumstántibus, sed et pro ómnibus fidélibus fámulis Tuis: ut mihi et illis profíciat ad felicitátem in hanc vitam. Amen.

Reponens patenam cum hostia, et ambabus manibus accipiens calicem, simul elevans, cum dicit:

Offérimus Tibi, Dómine Sátanas, cálicem carnis stímulis ut in conspéctu majestátis Tuae, pro nostra utilitáte et felicitáte, pláceat Tibi. Amen.

Reponit calicem super Altarem, et, tenens manus expansas super oblata, dicit:

Veni Sátanas, Imperátor Mundi, ut animábus famulórum famularúmque Tuárum haec prosit oblátio.

Thuribulum et naviculum offertae, Celebrans ter incensum ponit in thuribulum, dicens: Incénsum istud ascéndat ad Te, Dóminus Inferus, et descéndat super nos benefícium Tuum.

Celebrans, accepto thuribulo, incensat Altarem et oblata. In primum, ter ducit thuribulum circum Calicem et Hostiam, et se inclinat. Tunc, ter ducens thruribulum, incensat imaginem Satanae, simul se inclinat. In finum, incensat ter superficiem et latus Altaris.

Dóminus Inferus vobíscum.

R: Et cum spiritu tuo.

V: Sursum corda.

R: Habémus ad Dóminum Inferum.

V: Grátias agámus Dómino Infero Deo Nostro.

R: Dignum et justum est.

III.

CANON MISSAE

Dómine Sátanas, gentes christianórum, quae in sua feritáte cónfidunt, sinísterae tuae poténtia conterántur. Pone illos ut rotam, et sicut stípulam ante fáciem venti. Excita, Dómine Sátanas, poténtiam tuam et veni. Víndica sánguinem servórum tuórum, qui effúsus est; intret in conspéctu tuo gémitus conpeditórum.

Nunc Celebrans cum populo discooperint genetalia ante Satanan. Celebrans tunc dicit:

Credo in Sátanan, qui laetíficat juventútem meam. Orámus te, Dóminus Inferus, miserére nobis. In spíritu humilitátis, et in ánimo contríto suscipiámur a Te, Dómine; et sic fiat sacríficium nostrum in conspéctu tuo hódie, ut pláceat tibi. Veni a porta ínferi, rédime me et miserére mei. Veni, Magíster Templi. Veni, Magíster Mundi. Pleni sunt terra et ínferi majestátis glóriae tuae.

¶ Infra Actionem

Communicantes, et memoriam venerantes, in primis gloriosae semper Satanae Lilithae, succubis hominum et interficiens parvulorum, et Astarothae, Asmodeae, fornicatis principorum, sed et inferni Faustae, et infernorum Famulorum ac Martyrum tuorum Etiennae Guiborgi et Catherinae Monvoisini, et omnium Infernorum tuorum.

Jungit manus.

Per eundem Satanan Dominum nostrum. Amen.

Tunc Celebrans extendit manus super oblata Altaris. Semel pulsatur campanula. Celebrans prosequitur:

 

Hanc ígitur oblatiónem servitútis nostrae sed et cunctae famíliae tuae, quáesumus, Dómine Sátanas, ut placátus accípias; diésque nostros in felicitáte dísponas, et in electórum tuórum júbeas grege numerári.

R: Ave Sátanas.

¶ OSCULUM INFAME

Cum diabolo facio Pactum Aeternum. Satanae do animam meam.

Nego creatorem caeli et terræ, nego baptismam, nego adorationem Deo a me præstari solitam, Tibi adhæreo, in Te credo.

 

IV.

ELEVATIO

Celebrans accipit ambabus manibus hostiam, et profunde inclinatus super eam, dicit:

Hoc est enim corpus Jesu Christi

Tunc elevat hostiam. Celebrans reponit hostiam patenae, et accipiens calicem, profunde se inclinans super eum dicit:

Hic est enim calix voluptatis carnis

Elevat in altum calicem, ostendit populo. Semel pulsatur campanula. Thurifer ter movet thuribulum, tunc calix reponitur.

Orémus. Infera institutióne formáti, audémus dícere:

V/R: Pater Noster, Qui es in Inferis, Sanctificétur nomen Tuum; Advéniat regnum Tuum; Fiat volúntas Tua, sicut in Infero et in Terra; Lucem nostrum quotidiánum da nobis hódie; Emítte spíritum Tuum et renovábis fáciem terrae; Líbera nos ad luxúria; Líbera nos ad ubertáte domus Tuae; Sicut in die ambulémus; Comédite pínguia et bíbite mulsum; Fornicémur; Adquae ut fervéntius corda nostra praeparéntur, flammis adúre Tuae caritátis, Dómine Sátanas.

Ego sum radix et genus Luciféri, stella spléndida et matútina. Tránsite ad me, omnes qui concupíscitis me, et a generatiónibus meis implémini. Ténebrae conculcábunt me, et nox inluminátio mea in delíciis meis.

R: Quia ténebrae non obscurabúntur, et nox sicut dies inluminábitur.

 

Celebrans elevat manus super oblata cum dicit:

Vere dignum et justum est, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine Sátanas, Rex Inferus, Imperátor Mundi. Omnes exércitus ínferi te láudant cum quibus et nostras voces ut admítti júbeas deprecámur, dicéntes:

Celebrans se inclinans, dicit:

Salve, Salve, Salve,

Ter pulsatur campanula.

Dóminus Sátanas Deus Poténtiae. Pleni sunt terra et ínferi glória Tua. Hosánna in profúndis.

¶ Missa pro Festo Satanae

Invocatio nati Satanae, nocte Walpurgis (vel Sathanasmas, Candelmas, Lilithmas, Lammas, Aequinoctium, Solstitium, Luna Nova, Luna Plena). Satanae est terra et plenitudo eius: orbis terrarum et universi qui habitant in eo. Quia ipse super maria flamae fundavit eum: et super flumina ignis praeparavit eum. Quis ascendit in montem Azazelis: aut quis stabit in loco inferno eius? Avarus manibus et lascivus corde, qui Satanae dedit animam suam, et cum Diaboli fecit pactum aeternum. Hic accipiet benedictionem a Satana, et misericordiam a Lucifer salvatore suo. Haec est generatio quaerentium eum, quaerentium faciem Dominum Infernum. Adtollite portas, principes vestras, et elevamini, portae aeternales: et introibit Rex Infernus. Quis est iste Rex Infernae? Satanas fortis et potens: Satanas potens in proelio. Adtollite portas, principes vestras, et elevamini, portae aeternales: et introibit Rex Mundi. Quis est iste Rex Infernae? Dominus Legionarum Infernae, ipse est Rex Infernae.

V.

DESECRATIO

Ecce corpus Jesu Christi, dóminus humílium et rex servórum.

Celebrans elevat hostiam ante imaginem Satanae, dicens:

Beátus venter qui te portávit et úbera quae suxísti.

Celebrans tunc prosequitur Repudiatio, elevans hostiam ut prius:

Jesu Christi, dóminus humílium et rex servórum, univérsi qui te exspéctant confundéntur. Absque synagógis fácient vos et timébis a timóre noctúrno. Non dormiétis et gládius transébit términos vestros. Fílii hóminum in tégmine alárum tuárum, Dómine Sátanas, sperábunt.

R: Dómine Sátanas, salvos fac servos tuos.

Ponit hostiam ad posteriorum penis, dicens:

Liberábo eum ad áspidem basilíscum, ad leónem et dracónem, ad omni peccáto, ad subitánea et improvísa morte, ad fulgúre et tempestáte, ad flagéllo terraemótus, ad peste, fame et bello, ad morte perpétua, ad iram Sátanae.

VI.

COMMUNIO

Dómine Sátanas dicit: In comessatiónibus et ebrietátibus resúrgam. Desidéria carnis perficiétis. Manifésta sunt autem ópera carnis, quae sunt fornicátio, impudicítia, luxúria, venefícia, ebrietátes et comessatiónes.

V: Caro mea vere est cibus. Adorémus Te, Dómine Sátanas, et benedícimus tibi; quia per spermem tuam redemísti mundi.

R: Revelábitur glória Dómini; et vidébit omnis caro salutáre Dei nostri Sátanae.

Tunc sacerdos calicem totum bibit, et hostiam totam tollit.

VII.

CONCLUSIO

Cum omnia satis bibunt, reponit Calicem, coopertum Patena et Velo. Celebrans inclinat se ante medium Altaris, tunc vertit se ad populum, extensa manu sinistra in signo cornorum, dicens:

Fratres et soróres, debitóres sumus carni et secúndum carnem vivámus. Ego vos benedíco in Nómine Magni Dei Nostri Sátanae.

R: Ave, Sátanas!

V: Ite, missa est.

Herbal Riot

A Scrapbook of Sin

Unearthly Delights

A Scrapbook of Sin

worth effort

A Scrapbook of Sin

Mirrors at Home..

A Scrapbook of Sin

Memento Mori

A Scrapbook of Sin

𖦹

A Scrapbook of Sin

Death & Mysticism

A Scrapbook of Sin

A Scrapbook of Sin

BLACK GOAT

A Scrapbook of Sin

%d bloggers like this: